ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า

ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาจะต้องมีความใฝ่ฝัน แต่ละคนก็มีความฝันแตกต่างกันไป บางคนใฝ่ฝันว่าโตขึ้นจะเป็นหมอ บ้างก็จะเป็นนักโปรแกรมเมอร์ หรือบางคนอาจะอยากเป็นสัตวแพทย์ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใฝ่ฝันและทำให้มันเป็นจริงได้ถ้าหากเรามีกำลังใจจากคนรอบข้างและแรงบันดาลใจที่จะทำให้ฝันเป็นจริง

ในปัจจุบันมีงานและอาชีพต่างๆมากมายให้เราเลือกที่จะทำขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำงานไหน ในชั้น ม.3 เชื่อว่าทุกๆคนคงมีความคิดเรื่องการศึกษาต่อว่าเราต้องการที่จะเรียนอะไร เพื่อที่จะได้ทำงานดีๆหรืองานที่เราชอบ บางคนก็อาจจะไปต่อสายอาชีพซึ่งเรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพโดยตรงเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์และบางคนอาจจะเลือกเรียนต่อในสายสามัญ ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทาง ความใฝ่ฝันของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง บางคนอาจจะฝันว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตส

บ้างก็ฝันว่าอยากเป็นพยาบาล เป็นทันตแพทย์ หรือแม้แต่เป็นวิศวกร หรือบางคนที่ชอบอยู่ในโลกจิตนาการอาจจะอยากเป็นนักคอมพิวเตอร์กราฟฟิค บางคนอาจจะอยากเป็นครู ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้ ถ้าหากมีความพยายาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยัน อดทน และตั้งใจที่จะทำงานนั้นจริงๆ เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้ก็จะมีกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวัง เพื่อที่จะได้อดทนสู้ต่อไปเพื่อที่จะได้ทำงานดีๆ และเป็นงานที่ตนเองรัก ความใฝ่ฝันของฉันคือการที่จะได้เป็นครู สอนเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้สร้างคนดีให้แก่สังคม สอนเด็กๆให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นคนดีของสังคม และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ตอนนี้ที่ดิฉันฝันไว้คืออยากเป็นครู แต่เมื่อเรียนต่อไปในชั้นที่ยากขึ้นความใฝ่ฝันของดิฉันอาจจะเปลี่ยนไปไม่อยากที่จะเป็นครู

ซึ่งเรื่องอนาคตนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ หรือในอนาคตเราอาจจะไม่มีงานทำเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกัน แต่ที่เราสามารถทำได้ตอนนี้คือ ตั้งใจเรียนและเรียนให้สูงๆ เพื่อที่จะได้ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจ และตัวเราก็ภูมิใจด้วยเช่นกันเพราะ เกิดมาไม่เสียชาติเกิด อาจมีบางครั้งที่รู้สึกเป็น ส่วนเกิน เมื่อพี่ประสบความสำเร็จแล้วพ่อกับแม่เอ่ยบางชม ทำให้เรารู้สึกอยากให้พ่อกับแม่ชมบ้าง จึงต้องตั้งใจเรียนต่อไป

ความใฝ่ฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำให้มันเป็นจริงได้เพียงแต่ถ้าเราสู้ต่อไป และพยายามที่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นจริง เพียงแค่นี้ก็ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจได้